image banner
Đoàn kết - thân thiện - chất lượng - toàn diện
Danh sách Liên đội năm học 2022 - 2023

DANH SÁCH LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2022-2023
TT Họ và tên Chức danh
01 Trần Công Quân Giáo viên TPT Đội
02 Tạ Huỳnh Anh Thư Liên đội trưởng.
03 Nguyễn Hoàng Long Liên đội phó.
04 Nguyễn Thị Hạnh Dung Liên đội phó.
05 Lê Vy Liên đội phó.
06 Phan Kim Xuyến Liên đội phó.
07 Huỳnh Gia Ngọc Anh Ủy viên.
08 Nguyễn Huỳnh Trâm Anh Ủy viên.
09 Hoàng Khánh Huyền Ủy viên.
10 Phan Tuấn Kiệt Ủy viên.
11 Trần Hạo Minh Ủy viên.
12 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Ủy viên.
13 Trần Bảo Ngọc Ủy viên.
14 Lương Vũ Khánh Ngọc Ủy viên.
15 Nguyễn Ngọc Nguyên Ủy viên.
16 Ngô Thảo Nguyên Ủy viên.
17 Đỗ Ánh Nguyệt Ủy viên.
18 Lê Gia Quỳnh Ủy viên.
19 Trần Lê Quỳnh Ủy viên.
20 Chung Ngọc Mai Trâm Ủy viên.
21 Lâm Minh Trí Ủy viên.
22 Trần Thị Như Ý Ủy viên

Bản quyền thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu - Địa chỉ: Số 268, Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 8, thành phố Cà Mau - ĐT 02903835241