image banner
Đoàn kết - thân thiện - chất lượng - toàn diện
Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2022 - 2023

                               DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

                                                       Năm học 2022 - 2023

TT Họ và tên Trình độ đào tạo Chức vụ Ghi chú
01 Nguyễn Kim Hợi ĐHSP Tiểu học Hiệu trưởng
02 Nguyễn Thị Nghĩa ĐHSP Tiểu học Phó Hiệu trưởng
03 Lương Văn Xuân ĐHSP Tiểu học Phó Hiệu trưởng
04 Nguyễn Hồng Cẩm ĐHSP Tiểu học Tổ trưởng CM khối 1
05 Nguyễn Thị Kim Chung ĐHSP Tiểu học Tổ trưởng CM khối 5
06 Võ Chí Công ĐHSP Tiểu học Giáo viên
07 Trần Kiều Diễm ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
08 Quách Thu Điệp ĐHSP Tiểu học Tổ phó CM khối 2
09 Đặng Lê Hà ĐHSP Tiểu học Tổ trưởng CM khối 3
10 Phạm Thị Ngọc Hà ĐHSP Tiểu học Tổ trưởng CM khối 4
11 Trần Bích Hạnh ĐHSP Tiểu học Giáo viên
12 Dương Thị Bích Hiền CĐSP Tiểu học Giáo viên
13 Ngô Thị Hoa ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên
14 Nguyễn Thị Vương Huê ĐHSP Tiểu học Giáo viên
15 Nguyễn Văn Huynh ĐHSP Tiểu học Giáo viên
16 Lê Thị Hương ĐHSP Tiểu học Giáo viên
17 Trương Quốc Khương ĐHSP Mĩ thuật Chủ tịch Công đoàn cơ sở
18 Đoàn Thị Kiều ĐHSP Tiểu học Giáo viên
19 Nguyễn Thị Diễm Kiều ĐHSP Tiểu học Giáo viên
20 Nguyễn Thị Lam ĐHSP Tiểu học Giáo viên
21 Nguyễn Thị Phong Lan ĐHSP Tiểu học Giáo viên
22 Phù Tuyết Mai ĐHSP Tiểu học Giáo viên
23 Trần Xuân Mĩm ĐHSP Tiểu học Tổ phó CM khối 5
24 Mai Thị Mơ ĐHSP Tiểu học Giáo viên
25 Nguyễn Văn Nam ĐHGD Thể chất Giáo viên
26 Đặng Thị Ngân ĐHSP Tiểu học Giáo viên
27 Hoàng Thị Nghị ĐHSP Tiểu học Giáo viên
28 Thái Thị Nhung ĐHSP Tiểu học Giáo viên
29 Trương Hằng Ni ĐHSP Tiểu học Tổ phó CM khối 3
30 Lữ Thị Triệu Phương ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
31 Trần Hồng Phượng ĐHSP Tiếng Anh P.Chủ tịch Công đoàn CS
32 Trần Thị Lam Phượng ĐHSP Tiểu học Giáo viên
33 Trần Thị Mỹ Phượng ĐHSP Tiểu học Tổ trưởng CM khối 2
34 Trần Công Quân ĐHSP Tiểu học Giáo viên-TPT Đội
35 Trần Lệ Quyển ĐHSP Tiểu học Giáo viên
36 Nguyễn Thị Tâm ĐHSP Tiểu học Giáo viên
37 Nguyễn Thị Thảo ĐHSP Mĩ thuật Giáo viên
38 Trương Phương Thảo ĐHSP Tiểu học Giáo viên
39 Trần Anh Thi ĐHSP Âm nhạc Giáo viên
40 Đỗ Văn Thiệu ĐHGD Thể chất Giáo viên
41 Nguyễn Thị The ĐHSP Tiểu học Giáo viên
42 Vũ Thị Thơm ĐHSP Tiểu học Giáo viên
43 Phạm Thị Thu ĐHSP Tiểu học Giáo viên
44 Lê Bích Thùy ĐHSP Tiểu học Tổ phó CM khối 1
45 Trang Thanh Thúy ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên
46 Cao Thị Hà Tiên ĐHSP Tiểu học Giáo viên
47 Nguyễn Thị Thu Trà ĐHSP Tiểu học Giáo viên
48 Lâm Thị Trang ĐHSP Tiểu học Giáo viên
49 Nguyễn Thị Ngọc Trầm ĐHSP Tiểu học Giáo viên
50 Huỳnh Hồng Trinh ĐHSP Tiểu học Giáo viên
51 Trịnh Nguyễn Hoàng Uyển ĐHSP Tiểu học Giáo viên
52 Nguyễn Thị Hoàng Vân ĐHSP Tiểu học Tổ phó CM khối 4
53 Nguyễn Quốc Vinh CĐSP Tiếng Anh Giáo viên
54 Vũ Thị Vui ĐHSP Tiểu học Giáo viên
55 Trần Thanh Xiêm ĐHSP Tiểu học Giáo viên
56 Đồng Thị Yến THSP Tiểu học Giáo viên
57 Đoàn Văn Thụ ĐHSP Tiểu học Nhân viên TB-TV
58 Lê Thị Mỹ Phương TC Kế toán NV Kế toán-Văn thư
59 Hồ Mỹ Phương Y sĩ Nhân viên Y tế
60 Nguyễn Châu Nhân viên Bảo vệ

Bản quyền thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu - Địa chỉ: Số 268, Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 8, thành phố Cà Mau - ĐT 02903835241