image banner
Đoàn kết - thân thiện - chất lượng - toàn diện
Danh sách BCH công đoàn cơ sở

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KÌ 2017 - 2022

 TT Họ và tên Chức vụ
 01  Trương Quốc Khương  Chủ tịch công đoàn
 02  Trần Hồng Phượng  Phó chủ tịch công đoàn
 03  Trần Công Quân  UV BCH
                           TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2022 - 2023
 TT  Họ và tên Chức vụ 
 01  Ngô Thị Hoa  Tổ trưởng công đoàn Tổ 1
 02  Huỳnh Hồng Trinh  Tổ trưởng công đoàn Tổ 2
 03  Cao Thị Hà Tiên  Tổ trưởng công đoàn Tổ 3
 04  Trịnh Nguyễn Hoàng Uyển  Tổ trưởng công đoàn Tổ 4
 05  Trần Kiều Diễm  Tổ trưởng công đoàn Tổ 5
 06  Lê Thị Mỹ Phương  Tổ trưởng công đoàn Tổ Văn phòng

 

 


Bản quyền thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu - Địa chỉ: Số 268, Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 8, thành phố Cà Mau - ĐT 02903835241