image banner
Đoàn kết - thân thiện - chất lượng - toàn diện
Danh sách đảng viên

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
STT Họ và tên Chức vụ
01 Nguyễn Kim Hợi Bí thư chi bộ
02 Nguyễn Hồng Cẩm Phó bí thư
03 Nguyễn Thị Nghĩa Chi ủy viên
04 Lương Văn Xuân Đảng viên
05 Ng Thị Kim Chung Đảng viên
06 Phù Tuyết Mai Đảng viên
07 Đặng Thị Ngân Đảng viên
08 Cao Thị Hà Tiên Đảng viên
09 Nguyễn Thị Thu Trà Đảng viên
10 Trần Hồng Phượng Đảng viên
11 Nguyễn Thị Phong Lan Đảng viên
12 Võ Chí Công Đảng viên
13 Nguyễn Thị The Đảng viên
14 Thái Thị Nhung Đảng viên
15 Đoàn Văn Thụ Đảng viên
16 Trần Thanh Xiêm Đảng viên
17 Ng Thị Hoàng Vân Đảng viên
18 Đặng Lê Hà Đảng viên
19 Trần Công Quân Đảng viên
20 Hoàng Thị Nghị Đảng viên
21 Trần Kiều Diễm Đảng viên
22 Trang Thanh Thúy Đảng viên
23 Trần Lệ Quyển Đảng viên
24 Phạm Thị Ngọc Hà Đảng viên
25 Trần Xuân Mĩm Đảng viên
26 Ng Thị Vương Huê Đảng viên
27 Mai Thị Mơ Đảng viên
28 Lâm Thị Trang Đảng viên
29 Phạm Thị Thu Đảng viên
30 Đoàn Thị Kiều Đảng viên
31 Huỳnh Hồng Trinh Đảng viên
32 Nguyễn Thị Lam Đảng viên
33 Trương Hằng Ni Đảng viên
34 Lê Bích Thùy Đảng viên
35 Quách Thu Điệp Đảng viên
36 Nguyễn Quốc Vinh Đảng viên
37 Nguyễn Thị Thảo Đảng viên
38 Trương Quốc Khương Đảng viên
39 Nguyễn Văn Huynh Đảng viên
40 Đỗ Văn Thiệu Đảng viên
41 Trần Thị Mỹ Phượng Đảng viên
42 Ngô Thị Hoa Đảng viên

Bản quyền thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu - Địa chỉ: Số 268, Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 8, thành phố Cà Mau - ĐT 02903835241